Perelepitus

KUI

… oled jõudnud teise lapsevanemaga punkti, kus edasine kooselu näib võimatu.

… paarisuhe on lõppenud või lõppemas ja tuleb toime tulla olukorras, mida toob kaasa lahkuminek.

… ei ole õnnestunud teise lapsevanemaga kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes.

… vaatamata kõigele soovid jääda heaks vanemaks oma lapsele.

…tunned, et uue elukorralduse loomisel ja lapse heaolu hoidmiseks oleks abi erapooletust toest.

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Perelepitus võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt ning lepituse protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toimine tulla.

Perelepitajate kontaktid. 

 

Riiklik perelepitus

MILLEKS mulle perelepitus?

 • Perelepitus aitab vanematel rahulikult arutada, kuidas nad korraldavad oma ühise lapse elu.
 • Rahumeelne lahkuminek aitab säilitada vanemate ja laste vaimset tervist.
 • Perelepitus on kohtuga võrreldes odavam, kiirem, lapse ja lapsevanemate heaolu arvestav teenus.
 • Vabatahtlikud kokkulepped sõlmitakse kiiremini, need on püsivamad ja neist on rohkem kasu.
 • Perelepitusteenust pakutakse eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles.

KUIDAS perelepitus toimub?

 • Perelepitusteenust viib läbi perelepitaja, kellel on vastav väljaõpe ja professionaalsed teadmised.
 • Perelepitaja kohtub mõlema vanemaga samaaegselt.
 • Perelepitus on konfidentsiaalne. Üks perelepitusseanss kestab tavaliselt 90 minutit.
 • Kohtutakse kuni 5 korda. Vahel õnnestub kokkulepe sõlmida paari kohtumisega, vahel on kohtumisi vaja kokku leppida aga rohkem.
 • Perelepituse tulemuseks on vanemate soovil vanemluskokkulepe.

KUIDAS saada perelepitust?

 • Kohalik omavalitsus ja lastekaitsetöötaja töötaja aitab teid sobivate teenuste leidmisel alati!
 • Pöördu otse Sotsiaalkindlustusameti poole kirjalikult: info@sotsiaalkindlustusamet.ee 
 • Perelepituse koordinaatorite kontaktid leiad: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/riiklik-perelepitusteenus. Koordinaatorid nõustavad igapäevaselt lapsevanemaid ja lastega töötavaid spetsialiste lahkumineku ja selle ajal vajalike teenuste küsimustes. Alati võid helistada ka lasteabitelefonile 116111.
 • Eesti lepitajaid koondab ja koolitab Eesti Lepitajate Ühing (kontaktid: http://lepitus.ee/perelepitajad/) ja Lepituse Instituut ning Sotsiaalkindlustusamet.
 • Riikliku perelepituse aluskoolituse raames saavad väljaõppe 60 perelepitajat.

Perelepituse põhimõtted

 • Vanemad osalevad lepituses vabatahtlikult.
 • Vanemad on võrdsed ning nad otsivad lapsele parimat võimalikku lahendust ise.
 • Perelepitaja on vaid neutraalne vahendaja, kes oma professionaalseid teadmisi ja oskusi kasutades toetab vanemaid lapse huvides kokkuleppe sõlmimise ajal.
 • Perelepitus ei sobi üldiselt siis, kui suhtes esineb vaimset või füüsilist vägivalda või kui üks pooltest on teisest oluliselt võimukam ega ole omavahelises koostöös valmis oma võimu vähendama.

Vaata lisaks

Veebilehed: „Abi lahkuminevatele lapsevanematele“ ja „Riiklik perelepitusteenus“

Perelepituse tutvustav video

Facebooki-leht „Riiklik perelepitusteenus

Tarkvanem.ee/paarisuhe/lahkuminek

Juhendid:

Vanema juhend

„Tere, hea lapsevanem! Lahkuminek“

 

 

Vaata veel