Minu õigused menetluses

On väga oluline, et nii kohtunik kui ka kõik teised spetsialistid, kellega kokku puutud, kuulaks ära sinu arvamuse ning pööraks su vajadustele, soovidele ja tunnetele tähelepanu

Selleks, et saada teada, millised on sinu õigused uurimise ja kohtumenetluse ajal, vaata neid videoid: 

Sinu õigus olla ära kuulatud
Sinu õigus õigusabile ning kaitsele
Sinu õigus informatsioonile
Õigus öelda oma arvamus

Sul on õigus kaasa rääkida! Kui sind politseisse, prokuröri juurde või kohtusse kutsutakse, on sul õigus oma seisukohti selgitada ja öelda välja oma arvamus. Seda tehes pead ennast alati tundma turvaliselt ja see peab toimuma kohas, kus sul on mugav olla. 

Oluline on just see, mida sina asjadest arvad või mida mäletad ja tead, et juhtus. Pea meeles, et mitte keegi, isegi ema ja isa, ei tohi sulle ette öelda, mida sa rääkima pead. Sinu kohtlemiseks on kindlad reeglid, mida kõik peavad teadma

See tähendab, et sinusse tuleb alati suhtuda viisakalt ja sõbralikult.

Alati ei pruugi kohtunik või mõni muu menetleja aga otsustada täpselt nii nagu oleksid tahtnud. See ei tähenda, et nad sinu arvamust tõsiselt ei võtaks, nad võivad lihtsalt arvata, et mõni teine lahendus on sinu jaoks parem.

Õigus saada nõu ja tuge

Kui sa millestki, mida sult küsiti või teha paluti või kohtu otsusest aru ei saa, siis palu kindlasti, et sulle seda selgitataks.

Keegi ei pea menetlust üksi läbi tegema! Sul on õigus turvatundele ja kaitsele. Uurimise või kohtumenetluse ajal toetavad sind näiteks advokaat, lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja või mõni teine tugiisik, kellega sa hästi läbi saad.

Advokaadi ülesandeks on kaitsta just sinu huve ja seista su õiguste eest. Sellepärast tuleb sul olla advokaadiga aus ja avameelne ehk öelda talle täpselt oma arvamus ja soovid. Lastekaitsetöötaja ja sotsiaaltöötaja teevad kõik selleks, et tunneksid ennast uurimisel ja kohtus turvaliselt ja hästi. Nende käest saab alati abi paluda.

Kõik inimesed, kes sind menetluse ajal abistavad ja kaitsevad, peavad rääkima sulle asjadest võimalikult lihtsalt ja selgelt. Sul on alati õigus küsida nende käest täiendavaid küsimusi.

Õigus teada toimuvast

Kui pead käima politseis, prokuröri juures või kohtus, on sul alati õigus teada saada, mis toimub ja mida sult oodatakse. Infot tuleb sulle esitada selgelt ja arusaadavalt ja sa võid alati küsida nii palju küsimusi, kui soovid.

Täiskasvanud peavad alati su küsimustele vastama ja olukorda sulle selgitama. Kui tunned, et ei saa millestki aru, on sul õigus küsida täpsustavaid küsimusi.

Lapse õiguste kohta saad lugeda täpsemalt ka Lastekaitse Liidu lehelt ja lasteombudsmani lehelt.
Tutvu ka lapse õiguste konventsiooniga.

Kes on lasteombudsman?

Kas teadsid, et sul on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda ka lasteombudsmani poole? Eesti lasteombudsman on praegu õiguskantsler Ülle Madise.

Tema töö on seista hea selle eest, et kõik, kes teevad riigis lapsi puudutavaid otsuseid, lähtuksid lapse parimatest huvidest ja arvestaksid lapse arvamusega.

Lasteombudsmani poole on sul võimalik pöörduda, kui oled alla 18-aastane ja tunned, et mõne asutuse või inimese tegevus on sinu suhtes ebaõiglane või ebaseaduslik.

Lasteombudsmani kohta saad täpsemalt lugeda ka tema tööd selgitavast voldikust.

 

Vaata veel