Ohvriabi

Ohvriabiteenust osutavad sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajad kõikides Eesti maakondades ning enamasti asuvad nad politseiga samas majas. Ohvriabi vastuvõtud toimuvad tööpäevadel. Nõustamisaja kokkuleppimiseks palume võtta ühendust ohvriabitöötajaga telefoni või e-posti teel. Kohese abivajaduse korral võtke palun ühendust ohvriabi kriisitelefoniga 116006.
Ohvriabi ja ennetusteenuste töötajate kontaktid

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud inimesele, kes:
•    on langenud süüteo ohvriks
•    on langenud hooletuse või halva kohtlemise ohvriks
•    on langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või majandusliku vägivalla ohvriks
•    on kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel enda lähedase
•    soovib teatada kellegi teise ohvriks langemisest

116006 numbrile helistamine on tasuta ja soovi korral on võimalik jääda anonüümseks. Helistajat nõustatakse eesti, vene ja inglise keeles.
Kui inimene ei soovi või ei saa helistada, siis aitame aidatakse teda ööpäevaringselt ja kolmes keeles ka veebivestluse teel. Vestluse alustamiseks tuleb klikkida palunabi.ee paremal nurgas olevale „Vestle teenindajaga“ nupule.

Vaata veel