Mis saab minu andmetest?

Kõik, mis Sa räägid oma pere, sõprade või lasteaia kohta, on Sinu andmed. Isikuandmed on igasugune info Sinu kohta. Iga kord kui kohtus kellegagi räägid, jäävad sellest maha andmed. Võib seega öelda, et kohus on Sinuga rääkides kogunud Sinu kohta andmeid.

Sageli kestab menetlus pikka aega ja kohtunik räägib erinevate inimestega. Lisaks kirjutatakse ka talle. Kohtunik kogub ja säilitab neid andmeid mitmel põhjusel: räägitu võib ununeda, võivad tekkida hiljem vaidlused, kes, mida ja millal ütles ja ka seetõttu, et neile saaks teistes kohtuastmetes hiljem tugineda. Kogu info põhjal teeb kohtunik otsuse. See tähendab, et kohtunik kasutab Sinu andmeid.

Lapse arvamuse ja tunnete teadasaamist kohtus nimetatakse lapse ärakuulamiseks. Kohtunik või sekretär paneb kirja, mida Sa räägid ja hiljem võib ta nende märkmete abil koostada protokolli ehk vestluse kokkuvõtte. Igakord sellist protokolli ei pruugita teha.  Protokolli saavad Sinu vanemad, Sinu esindaja ja lastekaitsetöötaja hiljem lugeda. Kui Sa soovid näha, mida teie vestlusest protokolli kirja pandi enne, kui seda näevad teised, küsi kohtunikult protokolli näha. Kui Sa tahad, et midagi öeldust jääks Sinu ja kohtuniku teada, ütle seda kindlasti ka kohtunikule.

Loe ärakuulamise kohta rohkem siit

Sinu ärakuulamiseks ei pruugi kohtunik Sind kohtusse kutsuda vaid võib seda teha ka mujal, näiteks lasteaias, koolis, pargis, staadionil või mujal.

Kuigi üldiselt lapsi kohtuistungile ei kutsuta, siis teatud juhtudel tuleb seda teha. Näiteks siis, kui Sinu üle seatakse eeskostet või arutatakse kinnisesse lasteasutusse paigutamist. Sellistele istungitele ei luba kohtunik teistel tulla. Kohtusaalis on ainult inimesed, kellega oled juba kokku puutunud. Keegi saalisviibijatest ei tohi Sinu juttu edasi rääkida ega Sinust videoid teha. Kui siiski keegi on rääkinud istungil toimunust inimestele, kes sellest teada ei tohi, siis räägi sellest oma lähedaste või mõne täiskasvanuga ja anna kohtunikule teada. Kohtunik saab käskida info levitamine lõpetada.

Sul võib tekkida küsimus, kellele võid Sina kohtus toimunust rääkida. Sa võid sellest rääkida oma lähedastega või psühholoogiga, aga Sa ei tohi sellest teha avalikke postitusi.

Istungil räägitu paneb protokolli kirja istungisekretär ja istungist tehakse ka helisalvestis. Seda tehakse selleks, et Sa ei peaks samadele küsimustele mitu korda vastama ja et ei vaieldaks hiljem selle üle, mida keegi istungil rääkis. Kui kohtunik hiljem asub kirjutama kohtuostust, siis ta kuulab salvestist või loeb selle ümberkirjutust paberilt.

Kohtuistungi helisalvestist saavad kuulata vaid need inimesed, kes ise olid kohtuistungil. Kuna Sa oled alaealine, siis on kohtunik keelanud tulla kohtusaali võõrastel inimestel, seal on ainult menetlusosalised. Sa ei pea muretsema, et keegi võõras kuuleb, mida sa istungil rääkisid.

Kohtuistungit tohib filmida ja pildistada ainult juhul, kui kohtunik selleks annab loa. Kuigi oled näinud kohtuistungitest ajakirjanduses pilte ja videosid, siis kuna Sina oled alaealine, siis Sind ei filmita ega pildistata.

Kas mul on õigus mitte oma andmeid näidata, kui ma ei taha?

Kui uurija, prokurör või kohtunik soovivad näha Sinu telefonis või arvutis olevaid pilte, videoid või sõnumeid, siis nad küsivad selleks luba Sinu vanematelt ja kui Sul on menetluses esindajaks advokaat, siis temalt.

Kui olete otsustanud Sinu telefonist videote, piltide või sõnumite näitamise prokurörile või kohtunikule, siis tea, et neid tohib kasutada ainult selles kohtuasjas tõe väljaselgitamiseks.

Kas mu nimi ja muud andmed on kohtuotsuses?

Kui kohtunik teeb kohtuotsuse, siis Sa saad ka seda lugeda. Selles otsuses näed Sa ka oma nime, isikukoodi ja elukohta. Sinu andmetega kohtuotsust näevad ainult menetlusosalised. Kuigi õigusemõistmine on üldjuhul avalik, siis sellel on piirid. Kõik kohtuotsused avaldatakse lõpuks veebilehel riigiteataja.ee, kuid seal avaldatud otsuses Sinu andmeid enam ei ole. Kohtuotsustest võetakse ära Sinu nimi, isikukood, sünniaeg, elukoht ja ka kõik muud andmed, mille järgi oleks võimalik kindlaks teha, et tegemist on Sinuga.

Mis saab andmetest siis, kui kohtumenetlus on lõppenud?

Kui kohtumenetlus on lõppenud ja Sa ei pea rohkem kohtuniku juurde minema, siis Sinu menetluses kogutud andmed jäävad ikka kohtusse alles. Andmed võivad olla nii paberil kohtutoimikus kui ka digitaalselt infosüsteemis. Kuid võõrad inimesed ei saa internetist Sinu andmeid vaadata. Pabertoimik asub kohtus arhiivis, mis on selline ruum kohtumajas, kus hoitakse alles kõik olulised dokumendid. Ükski võõras inimene sinna ruumi ei pääse. Kohtutoimikut võib arhiivist küsida ajakirjanik või üliõpilane oma teadustöö tegemiseks. Kõik Sinu andmed – pildid, nimi, sünniaeg, isikukood, elukoht ja muud andmed, mis võimaldavad aru saada, kes Sa oled, kaetakse toimikus kinni ja neid ei näe keegi.

Vahel tehakse kohtuasjadest artikleid ja telesaateid, kuid kohus ei jaga ajakirjanikega kunagi laste pilte, videoid, sünniaegu ega muid andmeid. Kohtutöötajad teavad, et alaealise andmeid tuleb kaitsta.

Ka Sinu vanemad peavad Sind ja Sinu andmeid kaitsma. Kui Su vanemad on siiski avaldanud Sinu andmeid, jaganud Sinust pilte või videoid ja Sa tunned end sellepärast halvasti, siis räägi sellest mõnele lähedasele täiskasvanule ja palu tema abi. Lastekaitsetöötaja, psühholoog või õpetaja saavad mure lahendamiseks pöörduda kohtusse.
 

Vaata veel