Lapse teovõime laiendamine

Laps ei saa teha iseseisvalt kõiki otsuseid, kuna tal on piiratud teovõime. See tähendab üldiselt seda, etlaps ei saa veel aru kõikidest tagajärgedest, mida eri otsused kaasa toovad. 

Seetõttu ei saa lapsed näiteks abielluda, ettevõtet asutada ja teha muid toiminguid, mida võib teha 18-aastane. Kohus võib vähemalt 15-aastasel noorel lubada nimetatud asju teha ja tema teovõimet laiendada, kui see on lapse huvides ja tema arengutase seda võimaldab. Sellisel juhul otsustab kohus, milliseid tehinguid ja mis ulatuses võib laps iseseisvalt teha. 

Kohtunik võib vajadusel paluda asjatundjal, näiteks psühhiaatril lapsega rääkida, et saada teada, kas ta on piisavalt küps, et soovitud tehinguid ise teha. 

Teovõime laiendamiseks on vaja lapse vanemate või eestkostja nõusolekut

Kui muidu esindab kohtus last tema vanem või eestkostja või kohtu poolt kutsutud advokaat, siis vähemalt 15-aastane noor võib menetluses osaleda ise koos oma seadusliku esindajaga.

Rohkem saad lapse teovõime kohta lugeda siit.

Vaata veel