Lapse suunamine kinnisesse lasteasutusse

Lapse kodu lähedal töötav lastekaitsetöötaja võib esitada kohtule taotluse, et kohus otsustaks, kas last on vaja suunata kinnisesse lasteasutusse. Kinnisesse lasteasutusse on vaja minna siis, kui lapse käitumine seab ohtu tema enda elu, tervise või arengu või teiste isikute elu ja tervise. Teisisõnu, laps teeb haiget iseendale (vigastab ennast) või teistele (käitub vägivaldselt teiste suhtes), tarvitab alkoholi või narkootikume või paneb toime erinevaid õigusrikkumisi, näiteks varastab.

Lapsed vajavad alati oma kõrvale täiskasvanud inimesi, kes neist hoolivad ja neid aitavad. Kinnine lasteasutus tähendabki seda, et laps elab tavaliselt vähemalt aasta aega turvalises keskkonnas, õpib sealsamas ning tema ümber on iga päev täiskasvanud, kes teda mõistavad ja toetavad.

Kinnise lasteasutuse teenuse kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Vaata veel