Kinnise lasteasutuse teenus

Kinnise lasteasutuse (KLAT) teenus on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse enda elu, tervist ja arengut, või teiste isikute elu või tervist.
•    teenuse käigus piiratakse lapse liikumisvabadust kui ühte kõige olulisematest põhiõigustest 
•    last on võimalik sinna suunata ainult läbi kohtu
Teenus on mõeldud kas suure abivajadusega või ka väär- või kriminaalteo toime pannud alaealistele. Samuti neile lastele, kelle puhul asendatakse vahistamine kinnise lasteasutuse teenusega. 
Lisainfo: klat@sotsiaalkindlustusamet.ee või KLATi veebikodu

Vaata veel