Ülekuulamine

Kui oled kannatanu, siis kutsutakse Sind tõenäoliselt ülekuulamisele. Ülekuulamisel tutvustatakse Sulle kõigepealt Sinu õigusi ja kohustusi. Ütluste andmine on kohustuslik, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Sa ei tohi anda valeütlusi. Sinu jutt pannakse kirja protokolli, millega saad pärast tutvuda.

Kui oled kannatanuna alaealine, siis kohalduvad Sulle spetsiifilised õigused, mis tagavad Sinu kui alaealise huvide kaitsmise. Näiteks võib alla 14-aastaste alaealiste puhul, kelle ülekuulamine on seotud perevägivalla või seksuaalse väärkohtlemisega, kasutada ülekuulamise videosalvestamise võimalust, et vältida vajadust ülekuulamise kordamiseks kohtus. 

Samuti tuleb alaealisele kannatanule, kelle seaduslike esindajate huvid on vastuolus lapse enda huvidega (näiteks on vanemad ise oma last väärkohelnud), määrata riigi õigusabi korras advokaat, kes lähtub ainult lapse enda huvidest ning kaitseb neid menetluses. 

Vaata veel