Minu õigused menetluses

On väga oluline, et kõik spetsialistid, kellega Sa kokku puutud, kuulaks ära Sinu arvamuse ning pööraks Su vajadustele, soovidele ja tunnetele tähelepanu. 

Selleks, et saada teada, millised on Sinu õigused uurimise ja kohtumenetluse ajal, vaata neid videoid:

 

 

Õigus öelda oma arvamus 

Sul on õigus kaasa rääkida! Kui Sind politseisse, prokuröri juurde või kohtusse kutsutakse, on Sul õigus oma seisukohti selgitada ja öelda välja oma arvamus. Seda tehes pead Sa ennast alati tundma turvaliselt ja see peab toimuma kohas, kus Sul on mugav olla. Oluline on just see, mida Sina asjadest arvad või mida Sa mäletad ja tead, et juhtus. Pea meeles, et mitte keegi, isegi Su ema ja isa, ei tohi Sulle ette öelda, mida Sa rääkima pead. Sinu kohtlemiseks on kindlad reeglid, mida kõik peavad teadma. See tähendab, et Sinusse tuleb alati suhtuda viisakalt ja sõbralikult.

Alati ei pruugi kohtunik või mõni muu menetleja aga otsustada täpselt nii nagu Sina oleksid tahtnud. See ei tähenda, et nad Sinu arvamust tõsiselt ei võtaks, nad võivad lihtsalt arvata, et mõni teine lahendus on Sinu jaoks parem.

Kui Sa millestki, mida Sult küsiti või teha paluti või kohtu otsusest aru ei saa, siis palu kindlasti, et Sulle seda selgitataks.

Õigus saada nõu ja tuge

Keegi ei pea menetlust üksi läbi tegema! Sul on õigus turvatundele ja kaitsele. Uurimise või kohtumenetluse ajal toetavad Sind näiteks advokaat, lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja või mõni teine tugiisik, kellega Sa hästi läbi saad.

Advokaadi ülesandeks on kaitsta just Sinu huve ja seista Sinu õiguste eest. Sellepärast tuleb Sul olla advokaadiga aus ja avameelne ehk öelda talle täpselt oma arvamus ja soovid. Lastekaitsetöötaja ja sotsiaaltöötaja teevad kõik selleks, et Sa tunneksid ennast uurimisel ja kohtus turvaliselt ja hästi. Nende käest saab alati abi paluda. Kõik inimesed, kes Sind menetluse ajal abistavad ja kaitsevad, peavad rääkima Sulle asjadest võimalikult lihtsalt ja selgelt. Sul on alati õigus küsida nende käest täiendavaid küsimusi.

Õigus teada toimuvast

Kui Sa pead käima politseis, prokuröri juures või kohtus, on Sul alati õigus teada saada, mis toimub ja mida Sult oodatakse. Infot tuleb Sulle alati esitada selgelt ja arusaadavalt ja Sa võid alati küsida nii palju küsimusi, kui soovid. Täiskasvanud peavad alati Su küsimustele vastama ja selgitama Sulle olukorda. Kui Sa tunned, et Sa ei saa millestki aru, on Sul õigus küsida täpsustavaid küsimusi.

Lapse õiguste kohta saad lugeda täpsemalt ka Lastekaitse Liidu lehelt ja lasteombudsmani lehelt.

Tutvu ka lapse õiguste konventsiooniga.

Vaata ka lapsesõbraliku tervishoiu infomaterjali lapsele. Sul on õigus osaleda enda tervist ja ravi puudutavate otsuste vastuvõtmisel. 

Õigusnõu alaealisele kannatanule

Politsei, prokurör ja kohtunik peavad Sulle  arusaadavalt selgitama, mis on Sinu õigused. Ka kohtus esindavad Sind üldjuhul Sinu vanemad või eestkostja. Kuid kui Sina või Su vanemad tunnete, et vajate kohtuprotsessis abi, on vanematel võimalik võtta Sinu esindajaks advokaat, kes Sind protsessi jooksul igakülgselt toetab. Sa saad ka ise ilma vanemateta politseile või prokurörile teada anda, et soovid advokaati.

Õigusnõustaja saamiseks on Su vanematel võimalik pöörduda mõne advokaadibüroo poole – advokaadibüroode kontaktid leiate siit.  

Samuti on tasuta õigusabi võimaluste kohta võimalik lugeda Eesti Õigusbüroo kodulehelt

Alaealisele kannatanule tuleb määrata eriesindaja, juhul kui lapse huvid võivad olla tema seaduslike esindajate huvidega vastuolus või ta on oma perekonnast eraldatud. 

Huvide vastuolu tähendab seda, et kuriteos kahtlustatav võib olla näiteks kannatanu pereliige või pere mõni tema perekonna hea tuttav. Sellisel juhul on seaduslikel esindajatel (näiteks ema või isa) raske lapse huvide eest seista. 

Kui menetleja määrab Sulle esindaja, siis ei pea Sina ega Sinu vanemad midagi tegema.

Kes on lasteombudsman?

Kas Sa teadsid, et Sul on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda ka lasteombudsmani poole? Eesti lasteombudsman on õiguskantsler Ülle Madise. Tema töö on seista hea selle eest, et kõik, kes teevad riigis lapsi puudutavaid otsuseid, lähtuksid lapse parimatest huvidest ja arvestaksid lapse arvamusega.

Lasteombudsmani poole on Sul võimalik pöörduda, kui Sa oled alla 18-aastane ja tunned, et mõne riigiasutuse või muu avalikke ülesandeid täitva asutuse või inimese tegevus on Sinu suhtes ebaõiglane või ebaseaduslik. 

Lasteombudsmani kohta saad Sa täpsemalt lugeda ka tema tööd selgitavast voldikust.

 

Vaata veel