Laps perevägivalla ohvrina

On suur tõenäosus, et vägivallatsejaga koos elavad lapsed näevad pealt vägivalda ja on toimuvast vägivallast rohkem teadlikud, kui nende vanemad arvata oskavad.

Lastele, kes on pealt näinud, kuidas üks vanematest lööb teist, on juhtunu tõsine hingeline trauma, olenemata sellest, kas füüsiline oht ähvardab ka neid endid, kas nad kuulevad toimuvat teisest ruumist või näevad löökide tagajärgi. Lisaks vägivalla pealtnägemisega kaasneb lastel ka otsene oht langeda ise füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks.

Lapsed võivad olla vägivaldses peres:

  • otsesed ohvrid (neile suunatud vägivald);
  • teiste pereliikmete vahelise vägivalla pealtnägijad või -kuuljad;
  • võivad langeda kogemata ohvriks teisele isikule suunatud vägivalla korral;
  • on haaratud teise isiku vastu suunatud vägivalda (nt laste kaudu teise vanemaga manipuleerimine).

Kui enda teadmistest jääb olukorra lahendamisel väheks, võid alati pöörduda lasteabi poole telefonil 116 111.

Vaata veel