Minu õigused menetluses

On väga oluline, et nii kohtunik kui ka kõik teised spetsialistid, kellega Sa kokku puutud, kuulaks ära Sinu arvamuse ning pööraks Su vajadustele, soovidele ja tunnetele tähelepanu. 

Selleks, et saada teada, millised on Sinu õigused kohtumenetluse ajal, vaata neid videoid:

Õigus öelda oma arvamus

 Sul on õigus kaasa rääkida! Kui Sind uurimisasutusse või kohtusse kutsutakse, on Sul õigus oma seisukohti selgitada ja öelda välja oma arvamus. Seda tehes pead Sa ennast alati tundma turvaliselt ja see peab toimuma kohas, kus Sul on mugav olla. Oluline on just see, mida Sina asjadest arvad või mida Sa mäletad ja tead, et juhtus. Pea meeles, et mitte keegi, isegi Su ema ja isa, ei tohi Sulle ette öelda, mida Sa rääkima pead. Sinu kohtlemiseks on kindlad reeglid, mida kõik peavad teadma. See tähendab, et Sinusse tuleb alati suhtuda viisakalt ja sõbralikult.

Alati ei pruugi kohtunik või mõni muu menetleja aga otsustada täpselt nii nagu Sina oleksid tahtnud. See ei tähenda, et nad Sinu arvamust tõsiselt ei võtaks, nad võivad lihtsalt arvata, et mõni teine lahendus on Sinu jaoks parem.

Kui Sa menetlustoimingust või kohtulahendist aru ei saa, siis palu kindlasti, et Sulle seda selgitataks.

Õigus saada nõu ja tuge

Keegi ei pea menetlust üksi läbi tegema! Sul on õigus turvatundele ja kaitsele. Uurimise või kohtumenetluse ajal toetavad Sind näiteks advokaat, lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja või mõni teine tugiisik, kellega Sa hästi läbi saad.

Advokaadi ülesandeks on kaitsta just Sinu huve ja seista Sinu õiguste eest. Sellepärast tuleb Sul olla advokaadiga aus ja avameelne ehk öelda talle täpselt oma arvamus ja soovid. Lastekaitsetöötaja ja sotsiaaltöötaja teevad kõik selleks, et Sa tunneksid ennast uurimisel ja kohtus turvaliselt ja hästi. Nende käest saab alati abi paluda. Kõik inimesed, kes Sind menetluse ajal abistavad ja kaitsevad, peavad rääkima Sulle asjadest võimalikult lihtsalt ja selgelt. Sul on alati õigus küsida nende käest täiendavaid küsimusi.

Õigus teada toimuvast

Kui Sa pead käima uurimisasutuses või kohtus, on Sul alati õigus teada saada, mis toimub ja mida Sult oodatakse. Infot tuleb Sulle alati esitada selgelt ja arusaadavalt ja Sa võid alati küsida nii palju küsimusi, kui soovid. Täiskasvanud peavad alati Su küsimustele vastama ja selgitama Sulle olukorda. Kui Sa tunned, et Sa ei saa millestki aru, on Sul õigus küsida täpsustavaid küsimusi.

Sinu eriõigused, kui oled vähemalt 14 aastat vana

  • Kui Sa oled vähemalt 14 aastat vana, on Sul suuremad õigused kui nooremal lapsel. Sul võib olla kohtuasjas iseseisev kaebeõigus ning kohtul on kohustus kohtulahend Sulle isiklikult teatavaks teha. Kaebeõigus on Sul siis, kui kohtulahend puudutab Sind isiklikult (näiteks Sulle eestkoste määramine, vanemate hooldusõiguse küsimused ja vanematega suhtlemise korraldamine). Sellisel juhul on kohtuotsuse tegemiseks vaja, et Sind ära kuulataks. Kohus edastab kohtulahendi Sulle e-kirjaga või posti teel. 
  • Iseseisev kaebeõigus tähendab, et Sa võid Sind puudutavas kohtuasjas tehtud lahendi ilma oma vanemate või esindaja abita edasi kaevata kõrgema astme kohtusse, kui Sa leiad, et Sinu õigusi on rikutud. Küsi aga kindlasti kohtusse kaebuse kirjutamisel abi ja pea meeles, et kohtulahendis on kirjas, mitu päeva on Sul aega kaebuse esitamiseks 

Sinu eriõigused, kui oled vähemalt 15 aastat vana

  • Kui väikeseid lapsi esindab kohtus tema vanem või talle määratud eestkostja, siis kui Sa oled vähemalt 15 aastat vana, on Sul iseseisev menetluses osalemise õigus seadusliku esindaja järelevalve all ja kaasabil. 
  • Kohus võib laiendada vähemalt 15 aastase alaealise teovõimet, määrates ära tehingud, mida Sa võid iseseisvalt teha.

Kes on lasteombudsman?

Kas Sa teadsid, et Sul on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda ka lasteombudsmani poole? Eesti lasteombudsman on õiguskantsler Ülle Madise. Tema töö on seista hea selle eest, et kõik, kes teevad riigis lapsi puudutavaid otsuseid, lähtuksid lapse parimatest huvidest ja arvestaksid lapse arvamusega.

Lasteombudsmani poole on Sul võimalik pöörduda, kui Sa oled alla 18-aastane ja tunned, et mõne riigiasutuse või muu avalikke ülesandeid täitva asutuse või inimese tegevus on Sinu suhtes ebaõiglane või ebaseaduslik. 

Lasteombudsmani kohta saad Sa täpsemalt lugeda ka tema tööd selgitavast voldikust.

Lapse õiguste kohta saad lugeda täpsemalt ka Lastekaitse Liidu lehelt ja lasteombudsmani lehelt.

Tutvu ka lapse õiguste konventsiooniga.

 

 

 

Vaata veel