Toimunud üritused

Noorte õigusrikkujate ja sõltlaste abistamiseks mõeldud teenuste mess (2018)

Justiitsministeerium koostöös sotsiaalkindlustusametiga tegi ringi ümber Eesti, et kohapeal spetsialistidega arutada, mis võimalused on piirkondades tegeleda noorte õigusrikkujate ja sõltlastega. Messil kohtusid teenustele suunajad ja teenuste pakkujad, et tõhustada omavahelist kontakti teenuste arendamiseks ja senisest efektiivsemalt abivajajateni jõudmiseks.
Pärnu messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Tartu messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Võru messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Viljandi messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Jõhvi messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Haapsalu messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Paide messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Rapla messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Tallinna messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Harjumaa messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused
Kuressaare messil osalenud teenusepakkujate kirjeldused


Lasteraamatu "Mina olen enda oma" esitlus (2017)


Raamatu „Mina olen enda oma“ eesmärk on toetada lapse positiivse enesehinnangu kujunemist, anda lastele teadmisi tema oma keha arengust, piiride seadmisest ning nende austamisest. Raamatu lood käsitlevad järgmisi olulisi teemasid: oma keha austamine, soovitud ja soovimatud puudutused, sobilik sõnakasutus keha ja seksuaalsuse kohta, tunnete väljendamine, seksuaalne areng ja väärkohtlemine, rasedus ja beebi sünd, võõraga kaasa minemine, turvaline internetikasutus, elu kärgperes. Raamatuga on kaasas juhendmaterjal, mis aitab lapsevanemal või lastega töötaval spetsialistil lugudes käsitletud teemadel koos lapsega arutleda. 
 
Raamat on trükisena kättesaadav nii eesti kui vene keeles. Samuti on valminud audioraamat nii eesti kui vene keeles, mida saab kuulata ka nutiseadmete abil. 
 
Mida peaks noore õigusrikkujaga tegelev spetsialist teadma noorukite aju arengust ja selle seostest riskikäitumisega? (2017)
Seminari eesmärk oli jagada teadmisi noorukite aju arengu ja riskikäitumise seoste kohta ning anda põgus sissevaade sellest, kuidas töötatakse teistes valdkondades (haridus, tervishoid) noortega, kel on käitumisprobleeme ja erinevaid psüühikaprobleeme.
Osalema olid oodatud noorte poolt toimepandud süütegusid menetlevad politseinikud, prokurörid ja kohtunikud, samuti kriminaalhooldus- ja vanglaametnikud ning teised noorte õigusrikkujatega kokkupuutuvad spetsialistid. 


Noorte täiskasvanud õigusrikkujate erikohtlemine Hollandi näitel (2017)


Eestit külastas Hollandi kohtunik Dr Jolande uit Beijerse, kes pidas avaliku loengu noorte täiskasvanud õigusrikkujate kohtlemise teemal.
Dr Jolande uit Beijerse on alaealiste kriminaalasjadele spetsialiseerunud kohtunik Rotterdami kohtus. Samuti töötab ta kriminaalõiguse professorina Rotterdami ülikoolis ja annab loenguid alaealistele spetsialiseeruvatele advokaatidele. Ta on välja andnud mitmeid raamatuid ja kirjutanud artikleid alaealiste õigusrikkujate kohtlemise, alaealiste karistuste ja vangistuse teemadel Hollandis.
Osalema olid oodatud noorte poolt toimepandud süütegusid menetlevad politseinikud, prokurörid ja kohtunikud, samuti kriminaalhooldus- ja vanglaametnikud ning teised noorte õigusrikkujatega kokkupuutuvad spetsialistid. 

Vaata veel