Mida kohus võib otsustada?

Kui oled tunnistust andes vastanud kõikidele küsimustele ja enam küsimusi ei ole, siis on Sinu töö kohtusaalis tehtud. Kui kohtunik on kõik vajalikud inimesed ära kuulanud, läheb ta otsust tegema ning teatab kohtuotsuse kuulutamise aja.

Tunnistajana võid Sa kohtuotsust kuulama minna, kui kohtuistung on avalik. Infot selle kohta, kas istung on avalik, võid Sa küsida kas oma vanematelt või prokurörilt või vaadata Riigi Teataja lehelt.

Kohus võib langetada kas süüdimõistva või õigeksmõistva otsuse. Kui kohus otsustab inimese süüdi mõista, siis määrab kohus talle karistuse. Kui kohus langetab õigeksmõistva kohtuotsuse, siis ta otsustab, et inimene ei ole kuritegu toime pannud.

Kui kohus otsustab, et asjad toimusid teisiti, kui Sina arvasid või mäletasid, siis võib see Sulle raske olla. Sa võid tunda, et Sinu ütlustest ei olnud piisavalt kasu või et kohus ei uskunud Sind. Kohus võib ühe juhtumi arutamisel kuulata väga paljude inimeste ütlusi ning peab otsuse tegemisel arvestama kõiki tõendeid, mis esitatakse.

Jäta meelde, et Sina ei vastuta kohtu otsuse eest, kuna ainult Sinu öeldu järgi kohus otsust ei tee. Sinu ainus ülesanne oli öelda kohtule, mida Sina nägid või mis Sinuga juhtus.

Kes aitab Sul mõista kohtuotsuse sisu?

Kui Sa ei saa aru, miks kohus just nii otsustas, siis palu mõnel täiskasvanul Sulle otsust selgitada.

Kui tahad pärast kohtuistungit teada saada, mis otsuse kohus tegi, võid paluda prokuröril või enda esindajal Sulle sellest hiljem teada anda. Kohtuotsus avaldatakse ka Riigi Teataja lehel. Sealt saad otsust otsida kohtuasja numbri järgi, mille leiad Sulle saadetud kohtukutselt. Kohtuotsustega võib hiljem tutvuda ka kohtus, küsides seda kohtu kantseleist. Kui oled kannatanu, saadetakse Sulle kohtuotsuse koopia.

Sinu õigus kohtuotsus edasi kaevata

Kui Sa oled kannatanu ja Sa tunned, et kohus ei otsustanud õigesti, siis on Sul võimalus kohtuotsus edasi kaevata. Räägi sellest prokuröri, Sind esindanud advokaadi, lastekaitsetöötaja või oma vanematega. Nemad saavad seda Sinu eest teha ja selgitada, mis edasi saama hakkab. 

Kui kohtunik leiab, et süüdistatav on süüdi, kuid süüdistatav ja tema kaitsja ei ole selle otsusega rahul, siis on neil võimalik kaevata otsus edasi järgmise astme kohtusse. Samuti võib vahel juhtuda, et Sul tuleb siis uuesti minna kohtusse tunnistusi andma.

Kas süüdistatav võib minuga ühendust võtta?

Olenemata sellest, kas süüdistatav on kohtu arvates süüdi või mitte, ei või ta Sinuga ühendust võtta, kui Sa seda ei soovi. 

Kui süüdistatav võtab Sinuga ühendust - näiteks külastab Sind, helistab Sulle või saadab Sulle e-maili või sõnumi, siis anna sellest kiiresti teada mõnele täiskasvanule, keda usaldad, näiteks vanematele või enda tugiisikule. Sina ei pea temaga suhtlema. Sa võid sellest teavitada ka prokuröri.

Vaata veel