Õigus abile

(PS § 27, PKS § 114)
 
Perekonna kohustus hoolitseda oma abivajavate liikmete eest tuleneb põhiseadusest. Lisaks materiaalsele ülalpidamiskohustusele on pereliikmetel kohustus teineteist abistada igapäevaelus. Nii on lapsevanem kohustatud last õpetama ja arendama ning laps on kohustatud vanemat kodus aitama.
 
Perekonnaseaduse järgi on laps kohustatud oma vanemaid koduses majapidamises abistama, kuni ta elab koos vanematega ja need teda kasvatavad või ülal peavad. Seega on vanematel õigus lapse abile. Laps peab vanemaid toetama, osalema perekonna ühistes tegevustes ja igapäevatöödes vastavalt oma võimetele ja võimalustele. Õigust abile ära kasutades tuleb meeles pidada, et lapsel on õigus puhkusele, mängule ning vabale ajale. Seda peavad vanemad arvesse võtma, kui planeerivad lastele kodutöid ja tegevusi. Kooli, kodutööde ning töö kõrvalt peab lapsele jääma aega ka meelepäraseks tegevuseks.
 
Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud trükk, lk 302.

Vaata veel