Olen õigusrikkuja

 Kui Sind kahtlustatakse või süüdistatakse kellelegi haiget tegemises või temalt millegi äravõtmises, siis võid Sa olla toime pannud õigusrikkumise ehk kuriteo.

Kuritegu tähendab seda, et keegi on teinud midagi, mis on seadusega keelatud. Kuriteo uurimiseks algatatakse kriminaalmenetlus.

Seadused on nagu tähtsad kokkulepped. Seadused ütlevad näiteks, et ei tohi varastada ja teistele inimestele haiget teha. Kui keegi seadust rikub ja teeb midagi, mis on keelatud, siis saab ta karistada. Seadusi ei tohi rikkuda!

Kui keegi on seadust rikkunud, siis kõigepealt tegeleb juhtumi uurimisega politsei ja prokurör, et teada saada mis juhtus, kes on juhtunuga seotud ja mis kahjud on tekkinud – seda menetlust nimetatakse kohtueelseks menetluseks.

Kui prokurör leiab, et tal on piisavalt tõendeid, et keegi on teinud kuriteo, siis saadab ta juhtumi kohtusse ja algab kohtumenetlus.

Siit saad vaadata videot, mis tutvustab õigusrikkumisi toime pannud alaealiste erikohtlemise põhimõtteid:

 

Vaata veel