Lapse varaga tehingu tegemine

Kui lapsel on oma vara (korter, osa majast, suurem summa raha) ja vanemad soovivad näiteks lapse korterit müüa või lapse raha eest suuri asju osta, on neil selleks vaja kohtuniku luba. Luba on vaja selleks, et kaitsta lapse huve ja heaolu ning vaadata, et vara kasutatakse üksnes lapse huvides

Näiteks kui laps on vanaemalt päranduseks saanud korteri ja vanemad tahavad selle maha müüa, on vanematel vaja kohtuniku luba. Kui müügi eest saadakse raha, on see lapse oma. Kohus võib lapse käest küsida, mida tema vanemate plaanist arvab. 

Kui lapse eest ei hoolitse vanemad, vaid eestkostja, siis ka temal on kohustust hoida lapse vara nii, et laps ei saaks kahju. Tähtsamate otsuste puhul lapse varaga on eestkostjal vaja kohtuniku luba nii nagu vanematelgi.  

Kohtunik võib kutsuda kohtusse ka advokaadi, kelle töö on kaitsta lapse huve. Asja müümine võib olla tark ja lapsele kasulik. Advokaadi kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Vaata veel