Mis saab minu andmetest?

Kõik, mis Sa räägid oma pere, sõprade või lasteaia kohta, on Sinu andmed. Isikuandmed on igasugune info Sinu kohta. Iga kord kui poliseis, prokuratuuris või kohtus kellegagi räägid, jäävad sellest maha andmed. Võib seega öelda, et Sinuga rääkides on kogutud Sinu kohta andmeid.

Kui Sa tead midagi toimunud süüteost ja oled selle kohta kohtunikule, uurijale või prokurörile rääkinud, siis on Sinu jutust tehtud ümberkirjutus paberile või salvestati Sinuga vestlemist. Neid andmeid kasutatakse menetluses otsuse tegemisel.

Iga kord kui politseis, prokuratuuris või kohtus kellegagi räägid, jäävad sellest maha andmed. Kui Sa tead midagi toimunud süüteost ja oled selle kohta politseile või prokurörile rääkinud, siis on Sinu jutust tehtud ümberkirjutus paberile või salvestati Sinuga vestlemist. Seega võib öelda, et kohus on Sinuga rääkides kogunud Sinu kohta andmeid. Neid andmeid kasutatakse kohtuistungil ja Sinu poolt räägitu pannakse ka kirja kohtuistungi protokolli. 

Kohtusse kutsutakse alaealist tunnistajat väga harva. Kui seda siiski tuleb teha, siis selgitab prokurör Sulle täpselt, miks see vajalik on. Kui Sa vastad kohtusaalis küsimustele, siis Sinu vastused paneb protokolli kirja istungisekretär ja istungist tehakse helisalvestis. Seda tehakse selleks, et Sa ei peaks samadele küsimustele mitu korda vastama ja et ei vaieldaks hiljem selle üle, mida keegi istungil rääkis. Kui kohtunik hiljem asub kirjutama kohtuostust, siis ta kuulab salvestist või loeb selle ümberkirjutust paberilt.

Kohtuistungi helisalvestist saavad kuulata vaid need inimesed, kes ise olid kohtuistungil. Kuna Sa oled alaealine, siis saad Sa paluda nii prokurörilt kui ka kohtunikult, et kohtusaali võõraid inimesi ei lubataks. Sellisel juhul on saalis ainult menetlusosalised (see, keda süüdistatakse ja tema advokaat, prokurör, tunnistajad ja teised kannatanud ja nende advokaadid). Kuna Sa oled alaealine, siis saavad ka Sinu vanemad üldjuhul istungi salvestist kuulata. Kui kohtunik ei luba vanemal salvestist mingil põhjusel kuulata, siis ta ütleb seda ka Sulle. Seega ei pea Sa muretsema, et keegi võõras kuuleb, mida Sa istungil rääkisid.

Kohtuistungit tohib filmida ja pildistada ainult juhul, kui kohtunik selleks loa annab. Kuigi oled näinud kohtuistungitest ajakirjanduses pilte ja videoid, siis kuna Sina oled alaealine, siis Sind ei filmita ega pildistata.

Juhul, kui kohtunik otsustab (NB! Ka Sina või prokurör saab seda kohtult küsida), et Sa ei pea kohtusaali minema, aga pead vastama küsimustele, mida kohtusaalist näiteks prokurör või advokaat küsivad, siis oled Sa teises ruumis ja toimub videokõne. Sellest videost valmib vaid helisalvestis ja videot kohtutoimikusse ei panda ning seda keegi hiljem enam ei näe.

Kas mul on õigus mitte oma andmeid näidata, kui ma ei taha?

Kui uurija, prokurör või kohtunik soovivad näha Sinu telefonis või arvutis olevaid pilte, videoid või sõnumeid, siis nad küsivad selleks luba Sinu vanematelt ja kui Sul on menetluses esindajaks advokaat, siis temalt. Kui Su vanem on seotud kohtuasjaga, kus Sina oled kannatanu, siis ta ei saa Sinu eest otsuseid teha. Sellisel juhul saad oma andmete näitamisest rääkida prokuröri, oma esindajaga või lastekaitsetöötajaga.

Kui olete otsustanud Sinu telefonist videote, piltide või sõnumite näitamise prokurörile või kohtunikule, siis tea, et neid kasutatakse ainult selles kohtuasjas tõe väljaselgitamiseks.

Kas mu nimi ja muud andmed on kohtuotsuses?

Kui kohtunik teeb kohtuotsuse, siis Sa saad ka seda lugeda. Selles otsuses näed Sa ka oma nime ja isikukoodi. Sinu andmetega kohtuotsust näevad ainult teised menetlusosalised. Kuigi õigusemõistmine on üldjuhul avalik, siis sellel on piirid. Kõik kohtuotsused avaldatakse lõpuks veebilehel riigiteataja.ee, kuid seal avaldatud otsuses Sinu andmeid enam ei ole. Kohtuotsustest võetakse ära Sinu nimi, isikukood, sünniaeg, elukoht ja ka kõik muud andmed, mille järgi oleks võimalik kindlaks teha, et tegemist on Sinuga. Kui Sul tekib selles osas kahtlusi, siis tuleb sellest kohe kohtule teada anda. Räägi sellest oma vanema või lähedasega, kes palub kohtul asi korda teha.

Mis saab andmetest siis, kui kohtumenetlus on lõppenud?

Kui kohtumenetlus on lõppenud ja Sa ei pea rohkem uurija, prokuröri ega kohtuniku juurde minema, siis Sinu menetluses kogutud andmed jäävad ikka kohtusse alles. Andmed võivad olla nii paberil kohtutoimikus kui ka digitaalselt infosüsteemis. Kuid võõrad inimesed ei saa internetist Sinu andmeid vaadata. Pabertoimik asub kohtus arhiivis, mis on selline ruum kohtumajas, kus hoitakse alles kõik olulised dokumendid. Ükski võõras inimene sinna ruumi ei pääse. Kohtutoimikut võib arhiivist küsida ajakirjanik või üliõpilane oma teadustöö tegemiseks. Kõik Sinu andmed – pildid, nimi, sünniaeg, isikukood, elukoht ja muud andmed, mis võimaldavad aru saada, kes Sa oled, kaetakse toimikus kinni ja neid ei näe keegi.

Vahel tehakse kohtuasjadest artikleid ja telesaateid, kuid kohus ei jaga ajakirjanikega kunagi laste pilte, videoid, sünniaegu ega muid andmeid. Kohtutöötajad teavad, et alaealise andmeid tuleb kaitsta.

Ka Sinu vanemad peavad Sind ja Sinu andmeid kaitsma. Kui Su vanemad on siiski avaldanud Sinu andmeid, jaganud Sinust pilte või videoid ja Sa tunned end sellepärast halvasti, siis räägi sellest mõnele lähedasele täiskasvanule ja palu tema abi. Lastekaitsetöötaja, psühholoog või õpetaja saavad mure lahendamiseks pöörduda kohtusse.
 

Vaata veel