Kõik uudised

Vaata veel

10 veebruar 2021

Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakond uuendas koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga juhendit „Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse“. Juhend annab ülevaate, millistel juhtudel, kellele, mida ning mis kanaleid kasutades abivajavast lapsest teatada ning mis seadusesätetele on seejuures õigus toetuda. 

 Loe lähemalt siit. 


29 jaanuar 2021

Justiitsministeeriumil koostöös Õiguskantsleri Kantseleiga valmis lapsesõbraliku tervishoiu videoloeng, kus Kristi Paron räägib, mida tähendab lapsesõbralik tervishoid ja eelkõige, kuidas peaks välja nägema lapse osalemine oma tervist puudutavate küsimuste otsustamisel.Teisi lapsesõbraliku menetluse videoloenguid näed siit.    


12 jaanuar 2021

Justiitsministeeriumi tellimusel valmis lapsesõbraliku menetluse meelespead tutvustav video17 detsember 2020

Eesti võitis õiguse korraldada Tallinnas iga-aastane ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect) Euroopa kongress. 2022. aasta juunis toimuvale üritusele oodatakse 600 rahvusvahelist delegaati.

17 detsember 2020

Tallinn, Estonia has won the the right to host the annual  European Congress of the International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN). The event, which is expected to draw  600 international delegates to the city, will be held in June 2022.

26 november 2020

26. novembril toimub taastava õiguse kuu lõpukonverents. Konverentsi saab jälgida: 

https://worksup.com

Event ID: TAASTAVOIGUSSündmus Facebookis  


24 november 2020

Kõigil on võimalik rääkida kaasa Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia (2021-2024) loomisel vastates küsimustikuleKüsimustik on avatud kuni 8. detsembrini 2020 ning vastamine võtab aega kuni 30 minutit. Vastata saab eesti keeles (veebilehel on võimalik valida ise keelt, vaikimisi on inglise keel) nii anonüümselt kui soovi korral nimeliselt. 

18 november 2020
  •  Igale lapsele on oluline, et vanemad teda mõistaks ja kuulaks. 

  • 18. november on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev. Kui lapsel on mure ja ta tahab seda jagada, saavad vanemad talle toeks olla, last kuulates ja uskudes. 

  • Lapsed ootavad vanematelt neil teemadel mõistmist ning avatud suhtlust. 

  • Vanemad saavad anda lapsele teadmise, et seksuaalsusest rääkimine ei pea olema seotud häbi ega kohkumisega.

  • Usu ja kuula last, ole avatud ja valmistunud. Abiks on Tark Vanem veebileht: https://tarkvanem.ee/seksuaalkasvatus/.
4 november 2020

Käimas on taastava õiguse kuu ning selle raames toimub mitmeid erinevaid temaatilisi seminare, podcaste ja kuu lõppeb konverentsiga. Lisaks ilmuvad taastava õiguse teemalised artiklid Sotsiaaltöö ajakirjas ning ERR veebikanalis Jupiter saab jälgida filmi „The Meeting“.Lisatud failis on ülevaade taastava õiguse kuu sündmuste kohta: Programm.pdf

4 november 2020

Justiitsminister Raivo Aeg ütles reedel (30.10.) prokuratuuri üldkogul peetud kõnes, et prokurörid on alaealiste õigusrikkujatega tegelemisel ja taastava õiguse kasutamisel teinud väga head tööd.