Abivõimalused

Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud sulle, kui:

  • oled langenud süüteo ohvriks;

  • oled langenud hooletuse või halva kohtlemise ohvriks;

  • oled langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või majandusliku vägivalla ohvriks;
  • oled kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel enda lähedase;
  • soovid teatada kellegi teise ohvriks langemisest.

116 006 numbrile helistamine on sulle tasuta ja soovi korral võid jääda anonüümseks. Sind nõustatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Sind abistavate asutuste ning kontaktide kohta lähemalt: 

Ohvriabi

Kriisinõustamine

Lastekaitse

Politsei

Prokuratuur

 

 

Vaata veel