Mis kohtuistungil toimub?

Infot selle kohta, keda kohtus kohata võid ja mida nad teevad, saad lugeda täpsemalt siit. 

Kohtusaalis tuleb Sul istuda esimesse ritta. Kui Sa ei tea, kuidas saali saabudes käituda, siis küsi selle kohta julgelt oma kaitsja või kohtuistungi sekretäri käest. Kui Sind toimetakse kohtusse vahialusena, siis näitab politsei Sulle, kuhu tuleb istuda. 

Kui kohtunik tuleb kohtusaali, siis peavad  kõik saalis viibijad püsti tõusma ning istuda võivad nad siis, kui kohtunik selleks loa annab. 

See, mis kohtusaalis täpselt toimub, sõltub erinevatest asjaoludest - näiteks sellest, kas prokurör on Sinuga sõlminud kokkuleppe või kas Sinu kohtumenetlus toimub lihtmenetlusena või üldmenetlusena. 

Tea, et tavaliselt kõik kohtusaalis toimuv salvestatakse. 

Kui minu juhtum vaadatakse kohtus läbi üldmenetluses

Kohtuistungil palutakse Sul esmalt öelda oma nimi ja vanus. Seejärel selgitatakse Sulle Sinu õigusi ja kohustusi. Näiteks, et Sul on õigus ütlusi mitte anda ning Sinu antud ütlusi võidakse kasutada Sinu vastu.

Kõigepealt tutvustab prokurör Sulle esitatud süüdistust. Siis uurib kohtunik, kas Sa said süüdistusest aru ja kas Sa tunnistad ennast teo toimepanemises süüdi või mitte. Seejärel kuulatakse ära Sinu kaitsja arvamus. 

Kui olukord on lahti selgitatud, hakkab kohus tõendeid uurima. Kohtuistungil võidakse küsitleda ka tunnistajaid ja kuriteos kannatanuid. Mõnikord neid kohtuistungil ei ole ning süüdistaja loeb ise ette, mis nad öelnud on või siis näidatakse nende ütlusi video vahendusel telekast. Samuti uuritakse istungil kirjalikke tõendeid. Ka Sul on õigus esitada tõendeid.

Kaitsja, prokurör ja kohtunik võivad esitada Sulle küsimusi, millele Sa pead olema valmis vastama. Sinu kaitsja ülesanne on enne kohtuistungit aidata Sul ütluste andmiseks ette valmistuda.

Pildil on advokaat poisiga laua taga istumas

NB! Sul on õigus keelduda ütluste andmisest, kui Sa seda teha ei soovi.

Enne, kui Sind küsitlema hakatakse selgitab kohtunik Sulle, et  kohtus tuleb rääkida ainult tõtt ja võtab Sinult allkirja selle kohta, et Sulle on selgitatud tõe rääkimise kohustust.

Kui minu juhtum vaadatakse kohtus läbi lühimenetluses

Sellisel juhul toimub küll kohtuistung, kus arutatakse kriminaaltoimiku materjale, kuid sinna ei kutsuta tunnistajaid ega eksperte. Süüdimõistvat kohtuotsust tehes vähendab kohus süüdistatavale määratud karistust kolmandiku võrra.

Kui minu juhtum vaadatakse kohtus läbi kokkuleppemenetluses

Eelnevalt lugesid, et prokurör võib kohtule edastada süüdistusaki või siis Sinuga läbi räägitud kokkuleppe.
Kui oled sõlminud kokkulepe kaitsja ja prokuröriga, siis vaadatakse kriminaalasi kohtus läbi kokkulepemenetluses. Sellisel juhul küsib kohtunik, kas Sa said aru sellest, milles kokku leppisite ja uurib, kas  kokkuleppe sõlmimine oli Sinu vaba tahe või mõjutas või sundis Sind keegi kokkulepet sõlmima. Kohus küsib, kas Sa jääd kokkuleppe juurde. 

Vaata veel