Mida tähendab lepitusmenetlus?

Sinu käest võidakse uurida, kas Sa soovid kuriteos kahtlustatavaga sõlmida kokkuleppe ja seega osaleda lepitusmenetluses. Lepitusmenetluses kohtud Sa selle isikuga, keda süüdistatakse halva teo toimepanemises. Kohtumisel arutate te mis juhtus, mis tundeid juhtunu tekitas ja kuidas saab süüdistatav Sinule tekitatud kahju hüvitada. 

Lepitusmenetlus annab Sulle võimaluse oma tundeid väljendada ja võib aidata Sul juhtunust üle saada ning suurendada Sinu turvatunnet. See Võib aidata Sul mõista, miks teine inimene selliselt käitus. 

Lepitusmenetluse läbiviimiseks on vaja Sinu vanemate või hooldaja nõusolekut ning lepituses osalemine on vabatahtlik. Kui te saavutate kokkuleppe, kuidas kahtlustatav Sulle tekitatud kahju hüvitab, siis ei pruugi asi kohtusse minna. 

Vaata veel