Juhtumi uurimine politseis ja prokuratuuris

Kui Sa oled kahtlustatav või süüdistatav

Sinu õiguste ja huvide kaitseks on kehtestatud mitmeid reegleid. Kui oled kahtlustatav või süüdistatav, siis tutvustatakse sulle viivitamata Sinu õigusi Sulle arusaadavas keeles suuliselt või kirjalikult lihtsas ja arusaadavas keeles. Õiguste selgitamise kohta võetakse allkiri.

Tutvu ka infoga lapse õiguste kohta esmasel kokkupuutel politseiga.

Vaata veel