Video- ja veebikoolitused

Lapsesõbralik menetlus

Lapsesõbraliku menetluse meelespead tutvustav video koos praktiliste olukordade lavastuste ning soovitustega. 

Andres Aru videoloeng lapsesõbralikust menetlusest

О дружелюбном по отношению к ребёнку делопроизводстве 

Kristi Paron ettekanne „Lapsesõbraliku menetluse põhimõtted“ 36. Eesti õigusteadlaste päevadel. 

Lapsesõbraliku menetluse direktiiv

Директивы о правах несовершеннолетних в делопроизводстве

Lapsesõbralik tervishoid - Kristi Paron räägib, mida tähendab lapsesõbralik tervishoid ja eelkõige, kuidas peaks välja nägema lapse osalemine oma tervist puudutavate küsimuste otsustamisel.

Lapsesõbralik tervishoid

Lapsesõbralik tervishoid

Justiitsministeeriumil koostöös Õiguskantsleri Kantseleiga valmis lapsesõbraliku tervishoiu videoloeng, kus Kristi Paron räägib, mida tähendab lapsesõbralik tervishoid ja eelkõige, kuidas peaks välja nägema lapse osalemine oma tervist puudutavate küsimuste otsustamisel.

Taastav õigus
Taastava õiguse kuu lõpukonverents 2020: "Kelle õigus on taastav õigus?"
Laste ja noorte kogemused õigusemõistmisega

Vaata veel