Uurimine

Uurimine jätkub

Uurimine jätkub – kogutakse edasi tõendeid, kuulatakse üle tunnistajaid ja kahtlustatav, viiakse läbi ekspertiise jne. Kui ilmneb mingeid uusi asjaolusid, siis võidakse Sind uuesti kutsuda ülekuulamisele.

Kui asjas on kõik tõendid kogutud, edastatakse toimik prokuratuuri.

Uurimine lõpetatakse

Uurimine võidakse lõpetada, kui esineb mõni seaduses toodud asjaolu - näiteks pole toime pandud tegu kuritegu või on kuriteo toimepannud isik surnud või teda ei õnnestu leida. Kui hiljem siiski ilmneb toimepandud kuriteo osas uut infot, uuendatakse kriminaalmenetlus.

Vaata veel