Menetluskulud

Kriminaalasja lahendamisega tekivad samuti kulud, milleks võivad olla kaitsjatasu, ekspertiisitasud ja kui kohtus tehakse lahendus, siis ka sundraha. Kõiki neid kulusid saab paluda, et neid tasub riik ning vanemate käest neid sellisel juhul välja ei nõuta. Kuna oled alaealine, s.t alla 18 aastane, siis on võimalus, et kulude tasumine jäetakse täiesti riigi kanda, s.t ei Sul ega Su vanematel ei tule maksta nende kulude eest. Küsi julgelt alati, kuidas nende kulude tasumine toimub, millised kulud on tekkinud.

Menetluskulud on menetlusosaliste kohtukulud (nt riigilõiv)  ja kohtuvälised kulud (nt esindaja kulud, kohtutäituri tasu menetlusdokumentide kättetoimetamise eest).

Seaduse järgi võib riik võtta sinu kui alaealise kriminaalmenetlusest tekkinud kulud enda kanda ning seda nii süüdimõistva kui ka õigeksmõistva kohtuotsuse puhul. Samas võib kohus olenevalt olukorrast süüdimõistva otsuse puhul jätta menetluskulud sinu vanema, muu lähedase isiku või kasvatusasutuse kanda.

Vaata veel