Kohtule ütluste andmine

Kui kätte on jõudnud aeg ütlusi anda, siis: 

 • Kuula hoolikalt, et saaksid täpselt aru, mida Su käest küsitakse.
 • Vasta küsimustele.
 • Ja mis peamine: kui Sa räägid, siis pead rääkima tõtt.

Kuulamine

 • Enne, kui küsimusele vastad, veendu, et said sellest täpselt aru. Sa võid alati paluda küsimust korrata. Võid ka paluda, et küsimus esitataks teistmoodi.
 • Kui sama küsimust küsitakse uuesti ja Sa ei saa sellest ikka aru, ütle seda kindlasti. Palu küsimust täpsustada seni, kuni see on Sulle arusaadav. Kui Sinult küsitakse mitu küsimust korraga, palu esitada küsimused ükshaaval.

Vastamine

 • Kuula alati küsimus lõpuni ära, enne kui vastama hakkad. Kui kohtuistungil on tõlk, lase ka temal lõpetada.
 • Jää rahulikuks. Räägi asjadest, mida Sa kindlasti tead ja mäletad. 
 • Räägi selgelt ja pigem valjema häälega. Kohtunik ja teised saalis viibijad peavad Sind kuulma.
 • Kui Sa ei tea vastust või ei mäleta juhtunut, siis nii vastagi: „Ma ei tea“ või „Ma ei mäleta“.
 • Sinu käest võidakse küsida ka teemade kohta, millest on raske rääkida. Kui küsimus Sind ärritab, siis usu, teised mõistavad Su tundeid. Inimesed on harjunud kuulma kohtus väga isiklikke asju. Teiste ees on üsna raske rääkida ja on täiesti normaalne, kui oled veidi mures ja see teeb Sind närviliseks.
 • Keegi ei tohi kohtus Sulle ette öelda, mida Sa pead rääkima. Kui keegi seda ütleb, ära tee temast välja. Räägi oma sõnadega sellest, mis juhtus. Pea meeles, et kuigi Sa oled laps, on Sul samad õigused, mis suurtel inimestel ja Sa võid rääkida just seda, mida Sina arvad ja tead.

NB! Sul on õigus keelduda ütluste andmisest, kui Sa seda teha ei soovi.

Sinu õigused kohtus ja nõuanded istungiks

 • Sul on õigus kaasa rääkida! Kui Sind kohtusse kutsutakse, peab Sul olema võimalus oma seisukohti selgitada ja öelda välja oma arvamus.
 • Kui Sa ei saa eesti keelest piisavalt hästi aru, saad Sa kohtus kasutada suulise tõlgi abi. Lisaks võid Sa saada olulisest teabest ka kirjaliku tõlke. 
 • Kohus peab selgitama, mis toimuma hakkab, nii, et Sa sellest aru saad.
 • Aruta oma juhtumit Sulle määratud kaitsjaga enne kohtusse minekut. Räägi oma kaitsjale nii palju taustainfot enda kohta kui võimalik. See aitab Sind!
 • Jää kohtus rahulikuks ning ole valmis küsimustele vastama. Räägi oma kaitsjaga, kui Sa ei saa aru, mis toimub.
 • Kuula hoolikalt ja küsi nõu, enne kui teed otsuseid. Pea meeles, et kohus arutab Sinu edasise tuleviku üle ja anna endale parim võimalus. 
 • Oluline on, et Sa saaksid kohtu otsusest aru. Palu oma kaitsjal ja vanematel seda Sulle selgitada.

Vaata täpsemalt ka laste õiguste deklaratsiooni, kus on kirjas lapse õigused kriminaalmenetluse raames, kui ta on kahtlustatav või süüdistatav.

Vaata veel