Sinu õigused

Õigus saada tuge

Kriminaalmenetluse edenemise kohta saad küsida politseiuurijalt või politsei kontaktisikult. Sellisel viisil saate üldisemat infot menetluse kohta. Juhtumiga tegelevate politseiametnike kontaktandmeid saate politsei kliendiinfo numbril 612 3000, järgides saadud juhiseid.

Õigus taotleda lähenemiskeelu

Kui Sa tunned ennast ohustatuna ja oled pidevalt hirmul, siis on Sul võimalus taotleda lähenemiskeeldu inimese vastu, kes Sind nii tundma paneb.

Lähenemiskeeld tähendab, et see inimene ei saa viibida Sinu läheduses, ta ei tohi Sulle helistada või sõnumeid saata ega muul viisil Sinuga  ühendust võtta.

Kui Sa oled alla 18-aastane, siis on lähenemiskeelu taotluse esitamiseks Sinu vanemate või eestkostja nõusolekut vaja ning prokurör aitab taotlust kohtule esitada. Kohus otsustab, kas lähenemiskeeldu saab kohaldada.

Õigus esitada kahjunõe

Kui Sulle on kuriteo käigus tekitatud kahju, siis on Sul võimalik esitada nõue, et selline kahju hüvitataks.
Sul on õigus nõuda, et hüvitataks kahju, kui:

  • Sulle on tekkinud raske tervisekahjustus, Sind on seksuaalselt väärkoheldud või kehaliselt vigastatud (näiteks on Sind on löödud, vigastatud noa või mingi muu esemega);
  • Sind on pandud tundma hirmu, ärevust või paanikat ja see on mõjutab Sinu igapäevaelu;
  • Sulle on kuriteo tagajärjel tekkinud kulud – näiteks ravikulud või kulud varastatud või kahjustatud asja asendamiseks.

Pea meeles, et kõik tšekid tuleb alles hoida!

Mis saab kui isik, kes kuriteos süüdi mõisteti, ei hüvita mulle tekitatud kahju?

Kui inimene ei täida kohtulahendiga kindlaks määratud kohustust ega hüvita Sulle tekkinud kahju, siis on Sul võimalik pöörduda kohtutäituri poole.  

Vaata veel