Olen kannatanu

Oled kuriteos kannatanu, kui said kuriteo käigus viga või muul moel kahjustada - sulle tehti näiteks haiget või sinult võeti midagi ära.

Kuritegu tähendab seda, et keegi on teinud midagi, mis on seadusega keelatud.

Seadused on nagu tähtsad kokkulepped. Seadused ütlevad näiteks, et ei tohi varastada ja teistele inimestele haiget teha. Kui keegi seadust rikub ja teeb midagi, mis on keelatud, siis saab ta karistada. Seadusi ei tohi rikkuda!

Kui räägid politseis või prokuratuuris või kohtus, mida tead, on see tunnistuse ehk ütluste andmine.

Kui keegi on seadust rikkunud, siis kõigepealt tegeleb juhtumi uurimisega politsei ja prokurör, et teada saada mis juhtus, kes on juhtunuga seotud ja mis kahjud on tekkinud – seda menetlust nimetatakse kohtueelseks menetluseks.

Kui prokurör leiab, et tal on piisavalt tõendeid, et keegi on teinud kuriteo, siis saadab ta juhtumi kohtusse ja algab kohtumenetlus.

Vaata veel