Abivõimalused

Igaüks meist võib langeda kuriteo ohvriks. Kannatanuna on Sul õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele. Et Sinu kogemust leevendada, pakutakse Sulle mitmesugust abi.

Abivõimaluste kohta lähemalt.

Ohvriabi

Ohvriabi kriisitelefonilt 116006 pakutakse Sulle ööpäevaringset kriisinõustamist ja jagatakse informatsiooni ohvri õigustest ja abistavatest süsteemidest. Lisaks tagatakse Sulle, et saadud informatsioon jõuaks vastavatele abiandvatele spetsialistidele.


Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud Sulle, kui:

  • oled langenud süüteo ohvriks;
  • oled langenud hooletuse või halva kohtlemise ohvriks;
  • oled langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või majandusliku vägivalla ohvriks;
  • oled kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel enda lähedase;
  • soovid teatada kellegi teise ohvriks langemisest.

116006 numbrile helistamine on Sulle tasuta ja soovi korral võid jääda anonüümseks. Sind nõustatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kui vajad nõu ja tuge murede lahendamisel, saad ka ise pöörduda ohvriabitöötaja poole. Ohvriabiteenust osutatakse igas maakonnas.

Politsei teeb koostööd abi andvate asutustega ja kui vaja, kaasab sotsiaal-, lastekaitse- või ohvriabitöötaja, kes saab Sind aidata.

Pildil on lastekaitsetöötaja

Psühholoogiline abi

Ohvriks sattudes on sinul ja sinu pereliikmetel võimalus saada psühholoogilist abi nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupi näol. Psühholoogilise abi hüvitise saamiseks on sul vaja kohtuda ohvriabitöötajaga, kes hindab psühholoogilise abi vajadust ja vormistab sulle hüvitise. Seejärel võid sa pöörduda psühholoogi vastuvõtule ja ohvriabi töötaja aitab sind ka psühholoogi valikul.

Vaata veel