Mis saab minu andmetest?

Kõik, mis Sa räägid oma pere, sõprade või lasteaia kohta, on Sinu andmed. Isikuandmed on igasugune info Sinu kohta. Iga kord kui politseis, prokuratuuris või kohtus kellegagi räägid, jäävad sellest maha andmed. Võib seega öelda, et Sinuga rääkides on kogutud Sinu kohta andmeid.

Kõik, kes kohtus töötavad, teavad väga hästi, et lapse andmeid tuleb kaitsta ja avaldada tohib andmetest vaid seda, mis on seaduses täpselt kirjas.

Kui Sa annad kohtus ütlusi, siis Sinu ütlused paneb protokolli kirja istungisekretär ja istungist tehakse helisalvestis. Seda tehakse selleks, et ei peaks samadele küsimustele mitu korda vastama ja et ei vaieldaks hiljem selle üle, mida keegi istungil rääkis. Kui kohtunik hiljem asub kirjutama kohtuostust, siis ta kuulab salvestist või loeb selle ümberkirjutust paberilt.

Kohtuistungi helisalvestist saavad kuulata vaid need inimesed, kes ise olid kohtuistungil. Kuna Sa oled alaealine, siis saavad ka Sinu vanemad üldjuhul salvestist kuulata. Kui kohtunik ei luba vanemal salvestist mingisugusel põhjusel kuulata, siis ta ütleb seda ka Sulle. Seega ei pea Sa muretsema, et keegi võõras kuuleb istungil toimunust.

Kohtuistungit tohib filmida ja pildistada ainult juhul, kui kohtunik selleks annab loa. Kuigi oled näinud kohtuistungitest ajakirjanduses pilte ja videoid, siis kuna Sina oled alaealine, siis Sind ei filmita ega pildistata.

Kas mu nimi on kohtuotsuses kõigile nähtav?

Ei ole. Kui kohtunik teeb kohtuotsuse, siis Sinu kaitsja tutvustab seda otsust Sulle. Selles otsuses näed Sa ka oma nime, isikukoodi ja elukohta. Sinu andmetega kohtuotsust näevad ainult teised menetlusosalised. Kõik kohtuotsused avaldatakse lõpuks veebilehel riigiteataja.ee, kuid seal avaldatud otsuses Sinu andmeid ei ole. Kohtuotsustest võetakse ära Sinu nimi, isikukood, sünniaeg, elukoht ja ka kõik muud andmed, mille järgi oleks võimalik kindlaks teha, et tegemist on Sinuga. Ainult juhul, kui Sinu kohta tehakse juba kolmas süüdimõistev otsus, siis avalikustatakse veebilehel kohtuotsus, kus on Sinu nimi ja isikukood või sünniaeg. Kohtuotsuses ei avalikustata mitte kunagi Sinu elukohta.

Mis saab andmetest siis, kui kohtumenetlus on lõppenud?

Kui kohtumenetlus on lõppenud ja Sa ei pea rohkem uurija, prokuröri ega kohtuniku juurde minema, siis Sinu menetluses kogutud andmed jäävad ikka kohtusse alles. Andmed võivad olla nii paberil kohtutoimikus kui ka digitaalselt infosüsteemis. Kuid võõrad inimesed ei saa internetist Sinu andmeid vaadata. Pabertoimik asub kohtus arhiivis, mis on selline ruum kohtumajas, kus hoitakse alles kõik olulised dokumendid. Ükski võõras inimene sinna ruumi ei pääse. Kohtutoimikut võib arhiivist küsida ajakirjanik või üliõpilane oma teadustöö tegemiseks. Kõik Sinu andmed – pildid, nimi, sünniaeg, isikukood, elukoht ja muud andmed, mis võimaldavad aru saada, kes Sa oled, kaetakse toimikus kinni ja neid ei näe keegi.

Vahel tehakse kohtuasjadest artikleid ja telesaateid, kuid kohus ei jaga ajakirjanikega kunagi laste pilte, videoid, sünniaegu ega muid andmeid. Kohtutöötajad teavad, et alaealise andmeid tuleb kaitsta.

Ka Sinu vanemad peavad Sind ja Sinu andmeid kaitsma. Kui Su vanemad on siiski avaldanud Sinu andmeid, jaganud Sinust pilte või videoid ja Sa tunned end sellepärast halvasti, siis räägi sellest mõnele lähedasele täiskasvanule ja palu tema abi. Lastekaitsetöötaja, psühholoog või õpetaja saavad mure lahendamiseks pöörduda kohtusse.
 

Vaata veel