Pärast avalduse esitamist

Avalduse esitamise järel võetakse Sinuga ühendust ning antakse informatsiooni edasise tegevuse suhtes - näiteks kutsutakse ütlusi andma, küsitakse infot võimalike tunnistajate kohta või palutakse abi tõendite kogumisel. Samuti informeeritakse Sind muude abi- ja nõustamisvõimaluste ning kaitsemeetmete võimaluse osas. 

Pärast kuriteoteate kättesaamist otsustavad politsei ja prokuratuur, kas menetlust alustada või mitte:

  • Menetlust alustatakse – kui politsei on saanud kuriteoteate või saab muu kuriteole viitava informatsiooni ning esinevad kuriteotunnused, siis alustatakse kriminaalmenetlust.
  • Menetlust ei alustata – kui kriminaalmenetlust ei alustata, teatatakse sellest kuriteoteate tegijale 10 päeva jooksul alates kuriteoteate saamisest. Menetlust ei alustata näiteks siis, kui ei leita kuriteole viitavaid tunnuseid, kuritegu on aegunud või kahtlustatav on surnud. Kui Sa ei nõustu menetluse alustamata jätmise otsusega, on Sul võimalik selle otsuse peale kaevata prokuratuurile.

Vaata veel