Enesehoiu võimalused töös lastega

Kovisioon ja/või supervisioon on tulemusliku ja ennast hoidva klienditöö oluline alustala. Küsi nende võimaluste kohta enda tööandjalt.

Töönõustamine (tuntud ka supervisiooni nime all) on süsteemne nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavale spetsialistidele tööalasel toimetulekul. Töönõustamise eesmärk on toetada KOV lastekaitsetöötajate ja lastekaitse valdkonna juhtide toimetulekut, võimaldada ja ennetada emotsionaalselt raskete juhtumitega tegelevate lastekaitsetöötajate läbipõlemist ning suurendada lastekaitsetöötajate ja lastekaitse võrgustiku liikmete teadlikkust enesest, oma ametirollist ja mõjust sihtgrupile.

Sotsiaalkindlustusameti kaudu on võimalik kõigil lastekaitsetöötajatel ja juhtidel saada üle-eestiliselt tasuta töönõustamist/supervisiooni.

Töönõustamist on võimalik saada kolmes vormis:

  • Lastekaitsetöötajate grupi supervisioon – lastekaitsetöötajatele
  • Juhtide grupisupervisioon – lastekaitsevaldkonna juhtidele
  • Võrgustiku supervisioon – tervele võrgustikule

Täpsemat infot kõigi kategooriate kohta leiad siit.

Töönõustamisega seotud küsimustes ning töönõustamisele registreerumisel aitab teid Tuuli-Brit Vaga, e-post: tuuli-brit.vaga@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5307 3192.

 

Vaata veel