Õigus otsustada lapsega seonduvaid küsimusi

(PS § 27, PKS §-d 145–146)
 
Vanemal on lapse suhtes lisaks eelnevates alapeatükkides käsitletud hooldus- ja suhtlusõigusele ka otsustusõigus. Õigus otsustada lapsega seonduvaid küsimusi on osa õigusest oma lapsi kasvatada. Olulised küsimused on lasteaia, kooli ja huviringide valik ning paljud teised, mis kõik mõjutavad lapse kujunemist ning on seotud tema kasvatamisega.
 
Hooldusõiguslike vanemate õigused ja kohustused on võrdsed. Mis tähendab, et vanemad otsustavad lapsega seonduvaid küsimusi ühiselt. Ka siis, kui vanemad elavad alaliselt lahus. Vanemad peavad otsustusõigust täide viies seadma alati esikohale lapse õigused. Lapse hooldamisel ja kasvatamisel tuleb neil arvestada, et lapse võime ja vajadus iseseisvalt ning vastutusvõimeliselt tegutseda pidevalt suureneb. Laps peab saama teda puudutavate hooldus- ja kasvatusküsimuste lahendamises osaleda vanusele ning arengutasemele vastavalt.

Vaata veel