Lastekaitse

Ööpäevaringne lasteabitelefon 116111 (sh spetsialistide valvetelefon).

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakond
Paldiski mnt 80,10618 Tallinn
Infotelefon: 612 1360 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lastekaitseosakonna kontaktid

Vaata veel