Miks mulle esindaja määratakse?

Lapse esindamine kohtus

Lapsed ei saa iseseisvalt kohtumenetluses osaleda, kuna nad ei ole võimelised aru saama kõigist oma õigustest ja kohustustest, mida kohtumenetlus endaga kaasa toob. Sind esindab kohtumenetluses Sinu seaduslik esindaja, kelleks on eelkõige Sinu vanem. Kui Sinu vanemad ei saa Sind kohtus esindada, siis teeb seda lapsele määratud eestkostja. Sinu vanemate või eestkostja eest võib kohtus rääkida ka advokaat, kui see vajalik on.

Sellest hoolimata tahab kohtunik enamasti lapsega ka isiklikult rääkida, et saada teada tema arvamus, soovid ja tunded.

Miks on mõnikord vajalik lapsele advokaat määrata ja kuidas seda tehakse?

Mõnikord  määrab kohus lapsele esindaja, keda nimetatakse advokaadiks.  Tema töö on vaadata, et lapse huvid oleksid kohtus kaitstud. 

Kohus määrab lapsele advokaadi näiteks siis, kui kohtunik leiab, et vanemad tülitsevad või kui kohtus arutatakse olukorda, kus lapsel ei ole kodus vanemate juures hea ja turvaline olla. Samuti võib kohtus esindaja määrata, kui lapsele seatakse eestkostja või on vaja kohtu luba lapse nimel tehingu tegemiseks.

Kui kohus määrab ise lapsele esindajaks advokaadi, siis ei tohi lapse vanemad last kohtus esindada.
 

Vaata veel