Sinu eriõigused kohtus

Kui Sa oled kuriteos kannatanu, siis on Sul kohtus mitmed eriõigused:

  • Sinu ülekuulamine võib toimuda Sinu vajadustele kohandatud ruumis, mitte kohtusaalis.
  • Sul on õigus paluda, et Sind kuulaks alati üle üks ja sama inimene
  • Sul on õigus minna kohtuotsuse kuulutamist kuulama ning Sul on õigus ütluste andmisel või kohtuvaidluste käigus öelda oma arvamus süüdistuse ja karistuse kohta. Kohtunik võib ütluste andmisel Sinult selle kohta uurida.
  • Kui Sa tunned, et kohus ei otsustanud õigesti, siis on Sul võimalus kohtuotsus edasi kaevata. Räägi sellest oma advokaadiga või oma vanematega. Nemad saavad seda Sinu eest teha.

Rohkem saad oma õiguste kohta lugeda ohvrite abistamiseks mõeldud kodulehelt ning kuriteoohvri infolehelt.

Vaata veel