Mis kohtuistungil toimub?

Selle kohta, keda kohtus kohata võid ja mida nad teevad, saad lugeda täpsemalt siit

Kui kohtuistungil on kätte jõudnud aeg tunnistada ehk anda ütlusi, siis selgitab kohus Sulle, mida teha. Sulle näidatakse, kuhu pead minema ja millises järjekorras küsimustele vastama.

Kohtunik püüab istungil paigutada kõik istuma nii, et osalised (näiteks tunnistaja või kannatanu ja tema toetajad) saaksid istuda üksteisele lähedal ja mugavalt. Kohtuniku kõrval istuvad tavaliselt rahvakohtunikud ja kohtusekretär.

Kui kohtunik tuleb kohtusaali, siis peavad kõik saalisviibijad püsti tõusma ning istuda võivad nad siis, kui kohtunik selleks loa annab.

Tunnistaja annab ütlusi tavaliselt kohtuniku ees seistes. Mõnes kohtumajas on isegi kõnepult, kuhu Sind võidakse rääkima kutsuda. Kõnepuldi juures on mikrofon ja kõik, mida kohtuistungil räägitakse, salvestatakse. Kõik tunnistajad annavad ütlusi kohtus ükshaaval, teisi tunnistajaid juures ei ole.  

Kohtunik palub Sul endale rääkida kõike, mida Sa juhtunu kohta tead. Seejärel lubab kohtunik prokuröril ja kaitsjal Sulle küsimusi esitada. Kohtunik võib istungile Sind julgustama kutsuda ka teisi inimesi (näiteks psühholoogi või lastekaitsetöötaja), kui ta tunneb, et see on Sinu jaoks vajalik. Kohtuniku ülesanne on jälgida, et keegi Sinuga kohtuistungil halvasti ei käituks.

Kedagi ei tohi kohtus kiusata!

Seega, ole valmis kohtus oma sõnadega rääkima sellest, mis juhtus. Kohtunik ja rahvakohtunikud teevad otsuse selle järgi, mida nad kohtuistungil kuulevad. 

Oluline teada!

  • Sul on õigus paluda, et kohtuistungil oleks Sinuga kaasas keegi täiskasvanu, kes Sind istungi ajal toetab. Selleks inimeseks võib olla kas Sinu ema või isa, Sinu hooldaja või näiteks ohvriabitöötaja või muu lähedane inimene, keda Sa usaldad. Mõnikord kohus ei luba Sinu vanemaid kaasa - sellisel juhul peab kohtunik seda põhjendama.
  • Kui oled vähemalt 14-aastane, oled Sa piisavalt vana selleks, et kohus võib Sulle määrata karistuse, kui Sa meelega ütluste andmisel valetad. Enne tunnistuse andmist hoiatab kohus Sind teadlikult valede ütluste andmise eest ning selgitab, et ütlustest ei tohi keelduda, kui selleks puudub seaduslik alus. Sul tuleb anda ka allkiri, millega kinnitad, et oled sellest aru saanud.
  • Sul on õigus keelduda selliste ütluste andmisest, mis võivad süüdistada Sind ennast või Sinu lähedasi - näiteks Sinu ema, isa, õde, venda või kedagi teist Sinu perest.

Tunnistaja ütluste videosalvestamine

Kui Sinu juttu on enne kohtuistungit salvestatud, siis näidatakse seda videot kohtunikule. Kohtunik võib salvestuse kohta Sinu käest täpsustavaid küsimusi küsida. Sa võid koos prokuröriga enne istungit vaadata üle, mis Sa politseiuurijale ütlesid.

Kaua kestab kohtumenetlus või istung? Millal ma koju saan minna?

Kohtumenetluste, toimingute ja istungite pikkused on erinevad, sõltuvalt sellest, miks inimesed on kohtusse läinud või mis eesmärgil konkreetsel päeval või hetkel kokku saadakse. Samuti mõjutab menetluse pikkust menetluse liik. Seega võid küsida, kas kohtunikult, prokurörilt, uurijalt, oma emalt, isalt, vanaemalt või mõnelt teiselt toetavalt täiskasvanult, täpsemat infot selle kohta, mis menetlusega on tegu ja kui kaua mõni kohtumine või istung kestab. 

Kohtunike, prokuröride, uurijate ja teiste juhtumiga seotud inimeste tööpäev lõpeb aga ka kindlal ajal, seega kui kõigega ei jõuta ühel päeval tegeleda, siis jätkatakse mõnel muul päeval.

Vaata veel