Taastava õiguse suvekool pani aluse piirkondliku võrgustiku koostööks

26. august 2021

16.-18. augustil toimus Alutaguse Spordi- ja Puhkekeskuses Taastava õiguse suvekool. Kolme päeva jooksul oli osalejatel võimalus saada ülevaade taastava õiguse teoreetilistest alustest, harjutada taastava õiguse metoodikaid ning kogeda teisi kaasavaid meetodeid. Suvekooli viisid läbi Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu ja Margarita Ingel. Taastava õiguse suvekoolist võttis osa 21 õiguskaitsega seotud peamiselt Ida-Virumaal töötavat spetsialisti.


SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse juhtivkoolitaja Koidu Tani-Jürisoo tõi välja, et kolmepäevane koolitus lõi tugeva aluse piirkondliku võrgustiku koostööks. „Taastava õiguse suvekool andis võimaluse erineva valdkondliku kogemuse ja taustaga spetsialistidel kokku saada ning ühiste tegevuste läbi hea sünergia saavutada,“ sõnas Tani-Jürisoo. 


Suvekoolis osalenud Sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse ja lepitusteenuse juht Annegrete Johanson pidas samuti oluliseks, et kokku said erinevate valdkondade spetsialistid, kes oma töös taastavat õigust kasutada saavad. „Eriti vahva oli, et kohal olid lisaks taastava õiguse meeskonnale ka vabatahtlikud ja ohvriabitöötajad, kellest viimased rakendavad lepitusmenetlusi. Ühiselt arutades tekkis mitmeid põnevaid koostöö- ja jätkutegevuste ideid,“ kommenteeris Johanson. 


Hoolimata kasvavast huvist taastava õiguse vastu, on endiselt suur hulk spetsialiste, kelle teadmised ja rakendamisvõimalused täna veel piiratud on. „Kindlasti näeme vajadust suvekooliga jätkata ka tulevikus, et toetada taastava õiguse teadmiste levitamist ja rakendamist Eestis. Eriti oluline on siinkohal kaasata väiksemate piirkondade esindajaid, et tugevdada võrgustiku piirkondlikke kontakte,“ ütles Tani-Jürisoo.