Soovitused lapsesõbraliku keskkonna loomiseks õiguskaitses

4. jaanuar 2022

Koostöös keskkonnapsühholoogia ekspertidega on valminud soovitused lapsesõbraliku keskkonna loomiseks õiguskaitses. 

Lapsed vajavad täielikuks ja tõhusaks osalemiseks menetluses ning kahju ja uute traumade vältimiseks kaitsvat ja turvalist keskkonda. Kui laps on hirmunud või stressis siis võivad käivituda lapses baas -kaitsemehhanismid: tardu, põgene, ründa. Need kaitsed ei ole koostööd soosivad ning laps võib keelduda tunnistuste andmisest. Lapsed on erinevad ning nende stressitaluvus on erinev ning prognoosimatu. Lapsi hirmutab teadmatus, sh tundmatu keskkond.

Soovitused valmisid projekti nooresõbralik õigussüsteem raames ning tuginevad muuhulgas rahvusvahelistele suunistele ja uuringutulemustele lapsesõbraliku õigusmõistmise valdkonnas.