Lapsesõbraliku menetluse meelespead tutvustav video

12. jaanuar 2021

Justiitsministeeriumi tellimusel valmis lapsesõbraliku menetluse meelespead tutvustav video

Noorsoopolitseinik Vitali Matvejev näitab ja selgitab meile samm-sammult, kuidas rakendada töös lapsesõbraliku menetluse meelespead. 
"Iga hea menetlus saab alguse heast ettevalmistusest. Lastega seotud menetluse ettevalmistus ei ole kindlasti mitte vähem tähelepanu vääriv, pigem isegi rohkem," alustab ta. 

Videoloeng on osa lapsesõbraliku menetluse arendamise tegevuste sarjast, mida viiakse ellu projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ raames ja rahastatakse Norra Finantsmehhanismidest 2014-2021.

Kogu vajaliku info, kontaktid lastele ja lapsevanematele, kes puutuvad kokku õigussüsteemiga ning palju olulist materjali ka lastega töötavatele spetsialistidele oleme koondanud siia: https://lapsesobralikmenetlus.just.ee/