Lapsesõbraliku menetluse juhised

Lapse küsitlemise käsiraamat
Euroopa Nõukogu ministrite komitee suunised lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta
Soovitused lapsesõbraliku keskkonna loomiseks õiguskaitses (2021)
Koostöös keskkonnapsühholoogia ekspertidega on valminud soovitused lapsesõbraliku keskkonna loomiseks õiguskaitseasutustes. Soovitused on valminud projekti nooresõbralik õigussüsteem raames. 

Vaata veel