Koostööseminar "Lapsesõbralik menetlus politseis"

Toimumise aeg
28.10.2020 kell 10.00
Asukoht
Pärnu

2020. aastal toimub üle Eesti neli koostööseminari „Lapsesõbralik menetlus politseis“. Seminarid on mõeldud osalejatele politseist, lastekaitsest, prokuratuurist ja kohtutest. Seminaride eesmärk on arutleda lastega töötamise juhiste ja lapsesõbraliku menetluse heade praktikate üle. Seminarid korraldatakse Õiguskantsleri Kantselei, politsei- ja piirivalveameti, justiitsministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti koostöös. Seminarid toimuvad 17. veebruaril Tartus, 11. märtsil Tallinnas, 28. oktoobril Pärnus ja 11. novembril Jõhvis. Seminarid viiakse ellu projekti "Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine" raames, mida rahastatakse Norra Finantsmehhanismidest 2014-2021. 

Küsi lisa: Margit.Sarv@oiguskantsler.ee.