Lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik erialade vaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste ning kahjustava seksuaalkäitumisega laste abistamiseks. Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele üle Eesti.

Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi, nõustamist ja suunab pere psühholoogi või terapeudi vastuvõtule.

Teenusele saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal võtta ühendust lastemaja spetsialistiga ja esitada lastemajateenuse taotlus. Lastemaja poole võib pöörduda ka lapsevanem või laps ise, samuti tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

E-post: info@lastemaja.ee

Abivajavast või hädasolevast lapsest anna kindlasti teada kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbrile 112 või lasteabi telefonile 116 111.

Vaata veel