Räägi kaasa EL lapse õiguste strateegias!

24. november 2020

Kõigil on võimalik rääkida kaasa Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia (2021-2024) loomisel vastates küsimustikule

Küsimustik on avatud kuni 8. detsembrini 2020 ning vastamine võtab aega kuni 30 minutit. 

Vastata saab eesti keeles (veebilehel on võimalik valida ise keelt, vaikimisi on inglise keel) nii anonüümselt kui soovi korral nimeliselt. 

Euroopa Komisjon valmistab praegu ette uut lapse õiguste strateegiat ja see küsimustiku vormis läbi viidav konsultatsioon on oluline samm strateegia ettevalmistamisel. Strateegias käsitletakse laste õigustega seotud teemasid, sealhulgas lapse digi- ja infoühiskonda kaasatuse, lastevastase vägivalla, laste tervishoiu, heaolusotsiaalse kaasamise ning lapsesõbraliku õigusemõistmise problemaatikat.