Enne kui juhtumit hakkab arutama kohus

Kui prokurör on toimiku kohtusse saatnud, paneb kohus paika istungiaja. Istungi toimumisaega on võimalik küsida kohust või prokuratuurist.

Vaata veel