Kohtunik Agle Elmik selgitab lapse ärakuulamist

1. июня 2023

Möödunud aasta novembris kiitis president Alar Karis heaks seadusemuudatuse, mis lubab tsiviilkohtumenetluses kuulata ära igas vanuses lapse. Varem pidi seda tegema siis, kui laps oli vähemalt kümneaastane, nooremate puhul oli see kohtuniku enda otsustada. See tähendab, et kohtunik saab teada ka lapse arvamuse ja saab alaealise endi soovidega arvestada.

Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kohtunik Agle Elmik kuulab lapsed võimaluse korral ära osa kohtute juurde rajatud lastele sobilikes tubades, kus on nii värviraamatud kui ka pehmed kaisuloomad.

Kohtuniku intervjuud lapse ärakuulamise teemal saad lugeda siit.