Kuidas aidata last, kes on olnud kuriteoohver

  • Kui näed, et lapsel on mure, julgusta teda rääkima oma sõnadega, mis juhtus.
  • Kuula last tähelepanelikult. Tunnusta last loo rääkimise eest.
  • Ütle lapsele, et ta pole juhtunus süüdi.
  • Usu last. Sageli võib teo toimepanijaks olla talle tuttav inimene, pereliige, naaber või sõber. Laps ei pruugi alati täielikult aru saada, et ta oli ahistamise või kiusamise ohver.

Abivajavast lapsest tuleb teatada lasteabi telefonil 116 111

Hädaohus lapsest hädaabinumbril 112

Laps perevägivalla ohvrina 

On suur tõenäosus, et vägivallatsejaga koos elavad lapsed näevad pealt vägivalda ja on toimuvast vägivallast rohkem teadlikud, kui nende vanemad arvata oskavad.

Lastele, kes on pealt näinud, kuidas üks vanematest lööb teist, on juhtunu tõsine hingeline trauma, olenemata sellest, kas füüsiline oht ähvardab ka neid endid, kas nad kuulevad toimuvat teisest ruumist või näevad löökide tagajärgi. Lisaks vägivalla pealtnägemisega kaasneb lastel ka otsene oht langeda ise füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks.

Lapsed võivad olla vägivaldses peres:

  • otsesed ohvrid (neile suunatud vägivald);
  •  teiste pereliikmete vahelise vägivalla pealtnägijad või -kuuljad;
  • võivad langeda kogemata ohvriks teisele isikule suunatud vägivalla korral;
  • on haaratud teise isiku vastu suunatud vägivalda (nt laste kaudu teise vanemaga manipuleerimine).

Kui enda teadmistest jääb olukorra lahendamisel väheks, võid alati pöörduda lasteabi 116 111 poole

Laps, kes on kogenud seksuaalset väärkohtlemist

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialade vaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda lastemajateenuse juhi Anna Frank-Vironi poole telefonil 5361 1602 või e-posti teel anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Seksuaalselt väärkoheldud alaealistel on õigus lisaks nõustamisteenusele, psühholoogilisele abile ja abistamisele suhtlemisel riigi- ja omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikutega saada ka teisi teenuseid, milleks on turvaline majutus, tervishoiuteenused, tõlketeenused ning muud füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused. 

Lastemaja kohta lähemalt

 

Vaata veel