Enesehoiu olulisus töös lastega

Töönõustamine

Töötajat hoidvas organisatsioonis toimuvad eelkõige klienditööga tegelevate inimeste kovisioon ja/või supervisioon. Küsi nende võimaluste kohta enda tööandjalt.

Töönõustamine (tuntud ka supervisiooni nime all) on süsteemne nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavale spetsialistidele tööalasel toimetulekul.  Töönõustamise eesmärk on toetada KOV lastekaitsetöötajate ja lastekaitse valdkonna juhtide toimetulekut, võimaldada ja ennetada emotsionaalselt raskete juhtumitega tegelevate lastekaitsetöötajate läbipõlemist ning suurendada lastekaitsetöötajate ja lastekaitse võrgustiku liikmete teadlikkust enesest, oma ametirollist ja mõjust sihtgrupile.

Töönõustamised toimuvad üle-eestiliselt, kõigis maakondades ja on osalejatele tasuta.

Võrgustiku supervisioon - valdkondadeülene töönõustamine. Eesmärk on tegutseda lapse huvides ja leida lahendus, mis koondab iga spetsialisti kompetentsid, professionaalse vaate ja ekspertiisi. Võrgustikusupervisioon on tööriist, mis võimaldab teha sisulist valdkondadeülest koostööd ning kaasata selle abil olulisi ressursse teadlikumalt.

Töönõustamisega seotud küsimustes ning teenusele registreerumisel aitab teid Elerin Piiroja, elerin.piiroja@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5330 8787. 

 

Vaata veel