Juhtumi lahendamine prokuratuuris

Prokurör otsustab, mis saab edasi
Kannatanuna on Sinu üks õigustest tutvuda kriminaalmenetluse toimikuga. Kriminaalmenetluse toimikut peab prokuratuur. Üldjuhul tutvustatakse toimikut kannatanule peale kohtueelse menetluse lõppu.
Enne kui juhtumit hakkab arutama kohus
Kui prokurör on toimiku kohtusse saatnud, paneb kohus paika istungiaja. Istungi toimumisaega on võimalik küsida kohust või prokuratuurist.
Mida tähendab lepitusmenetlus

Sinu käest võidakse uurida, kas Sa soovid kuriteos kahtlustatavaga sõlmida kokkuleppe ja seega osaleda lepitusmenetluses. Lepitusmenetluses kohtud Sa selle isikuga, keda süüdistatakse halva teo toimepanemises. Kohtumisel arutate te mis juhtus, mis tundeid juhtunu tekitas ja kuidas saab süüdistatav Sinule tekitatud kahju hüvitada. 

Lepitusmenetlus annab Sulle võimaluse oma tundeid väljendada ja võib aidata Sul juhtunust üle saada ning suurendada Sinu turvatunnet. See Võib aidata Sul mõista, miks teine inimene selliselt käitus. 

Lepitusmenetluse läbiviimiseks on vaja Sinu vanemate või hooldaja nõusolekut ning lepituses osalemine on vabatahtlik. Kui te saavutate kokkuleppe, kuidas kahtlustatav Sulle tekitatud kahju hüvitab, siis ei pruugi asi kohtusse minna. 

 

 

Vaata veel